TechStorys generelle betingelser

TechStory er en konference, der er ejet og administreret af Cash Cow ApS

Cash Cow ApS (TechStory) baserer sine aftaler på gensidig åbenhed, respekt, ordentlighed og forståelse.

 

Konference deltagelse

Ved afbestilling 15 dage før afholdelse beregnes der 10% i administrationsgebyr. Sker afbestilling senere end 14 dage før afholdelsen opkræves et gebyr på 50%, og ved afbestilling senere end 7 dage før betales fuld pris. Hvis du bliver forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Er du utilfreds med en leverance, så får du pengene tilbage – blot skal du fortælle os, hvad du har været utilfreds med, så vi kan rette op og gør det bedre fremover.

Er du tilfreds, håber vi, at du deler din tilfredshed med andre, og vil skrive en anbefaling om os. Skriv den til jan@techstory.dk

Du har ret til at gøre, hvad du vil med den viden, og de materialer, du modtager. Bare ikke med de materialer, vi får fra vores samarbejdspartnere. Dem må du ikke kopiere eller videreformidle uden de fornødne aftaler – men det må Cash Cow (TechStory) heller ikke, så vi er i samme båd :).

Kvitteringer for aftaler sendes via mail. Vi sender faktura til dig pr. mail eller EAN ved aftaleindgåelse. Betalingsbetingelser er 8 dage, såfremt andet ikke er aftalt. Alle priser er i DKK og ekskl. moms.

 

Cash Cow ApS persondatapolitik

1. Dataansvarlig

Cash Cow ApS tilbyder videoproduktioner, kurser, konferencer, rådgivning og med primært leveranceområde i Danmark.

Cash Cow ApS (benævnes herefter Cash Cow) er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger:

Cash Cow ApS

Backersvej 80, 1th

2300 København S

Att.: Jan Lillge-Korgaard 

Cash Cow udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du, ved bestilling af én eller flere af Cash Cows serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Cash Cow, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Peopleteam

 

2. Hvordan indsamler Cash Cow personoplysninger?

Cash Cow indsamler personoplysninger på følgende vis:

Når du (B2C) din virksomhed (B2B) eller du på vegne af din virksomhed (B2B) vælger at købe og/eller anmode om en af Cash Cow ydelser, herunder at bede om tilbud eller prisoverslag.

Via browsercookies.

 • Når du abonnerer på Cash Cows nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige databaser.
 • Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven

 

3. Hvilke informationer indsamler Cash Cow?

Cash Cow indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, virksomhed, e-mailadresse, titel samt andre almene personoplysninger.
 • Ordre- og købshistorik herunder også brugen af Cash Cows app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Feedback via vores kundeundersøgelser og kursus-/konferenceevalueringer.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Har du brug for, at Cash Cow tilpasser serviceydelsen til dig, kan du vælge at give Cash Cow andre oplysninger, f.eks. oplysninger om:

 

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Cash Cow det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Cash Cow i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. samarbejdspartnere.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede personer om Cash Cow vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Cash Cow indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for at kunne tilbyde og levere videoprodutkioner, kurser, konferencer og rådgivning med primært leveranceområde i Danmark.

Cash Cows formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandle din deltagelse på kursus, konference, seminar eller anden serviceydelse.
 • Kontakt til dig før, under eller efter din deltagelse.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Cash Cows serviceydelser.
 • Tilpasning af Cash Cows kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til Cash Cow.
 • Opfyldelse af lovkrav.

 

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Cash Cow baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Cash Cow kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med deltagelse på et kursus, en konference, et seminar, et møde og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Cash Cow behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en aftale.

Behandlingen kan også finde sted for at Cash Cow kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Cash Cow forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din serviceoplevelse samt kvaliteten af Cash Cows serviceydelser.

Oplyser du Cash Cow om særlige præferencer og hensyn, såsom allergi, helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Cash Cow oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse (f.eks. sørge for allergivenlig forplejning) efter dine anvisninger.

I nogle tilfælde vil Cash Cow modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med tilmeldinger fra en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er den samarbejdspartneres ansvar at informere deltagerne om Cash Cows handelsbetingelser samt nærværende persondatapolitik.

 

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Du har ret til at:

 • få indsigt i, hvilke personoplysninger Cash Cow behandler om dig.
 • få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Cash Cow har registreret om dig.
 • få slettet de personoplysninger Cash Cow har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Cash Cow alle oplysninger, som Peopleteam ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • trække samtykket tilbage (såfremt behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig), hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Cash Cow efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Du kan ved skriftlig anmodning til Cash Cow enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Du kan også kontakte Cash Cow, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Anmodningen fremsendes til:

Cash Cow ApS

Backersvej 80, 1th

2300 København S

Att.: Jan Lillge-Korgaard 

 

Cash Cow vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Cash Cow, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Cash Cow kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), er uden for Cash Cows kontrol (for eksempel at slette information på eventdeltageres kopier af deltagerlister efter et event), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Cash Cow

Når du søger en stilling hos Cash Cow behandles de oplysninger, som du har givet Cash Cow i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan Cash Cow bede kandidaterne om at gennemføre en personlighedstest. Resultatet af denne bliver behandlet af Cash Cows personaleansvarlige.

Cash Cow bruger oplysningerne til at vurdere, om Cash Cow ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, slettes. Ønsker Cash Cow at gemme ansøgningen, bedes udtrykkeligt om lov hertil.

Cash Cow kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Cash Cow beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punktet ”Dine rettigheder” i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Cash Cow behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Cash Cow sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til den personaleansvarlige hos Cash Cow.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

 

8. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

For at undgå datatab tager Cash Cow løbende backup af data.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Cash Cow underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Udover Cash Cows interne systemer benytter Peopleteam sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer etc.

Cash Cow kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Cash Cow sletter dine personoplysninger, når Cash Cow efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

9. Cookiepolitik

Cash Cow anvender cookies til Cash Cows digitale ydelser for at sikre, at alle brugere af Peopleteam.dk får den bedst mulige oplevelse. Når du besøger eller bruger vores tjenester, accepterer du brugen af cookies og lignende teknologier med henblik på de formål, der er beskrevet i denne cookiepolitik.

En cookie er en lille fil, der gemmes på enhed, og som aktiverer nogle af cashcow-cph.com funktioner. Cash Cow kan f.eks. gøre os i stand til at identificere din enhed, beskytte din adgang til visse dele af Cash Cows og vores websteder og endda hjælpe os med at fortælle os, om andre forsøger at få adgang til din konto på en fremmed enhed.

Vi bruger cookies på vores websteder, f.eks. cashcow-cph.com, techstory.dk m.fl. Alle browsere, der besøger disse websteder, modtager cookies fra os.

Cash Cow anvender fortrinsvis “cookie”, som hjælper os med at genkende dig som eksisterende bruger, så du nemmere kan komme ind i f.eks. eksamensapplikationen. En cookie forbliver i din browser i en periode (8 dage) og vil blive læst af Cash Cow, når du kommer tilbage til det pågældende websted.

Det er fortrinsvis Cash Cows kursusafdeling, som anvender cookies til genkende dig, når du besøger vores websteder, huske dine præferencer og give dig en tilpasset oplevelse i tråd med dine indstillinger.

I de fleste browsere kan du selv styre brugen af cookies ved hjælp af indstillingerne. Hvis du begrænser muligheden for, at websteder kan gemme cookies, kan du få en ringere brugeroplevelse, fordi webstederne ikke længere tilpasses til dig. Du vil muligvis heller ikke kunne gemme tilpassede indstillinger, såsom loginoplysninger.

Hvis du ikke ønsker, at vi anvender cookies, når du besøger Cash Cows websteder, kan du ændre dine browserindstillinger på din computer eller den enhed, du benytter. Se din browsers dokumentation for yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette. De fleste browsere indeholder også funktioner, der giver dig mulighed for at gennemse og slette cookies, bl.a. Peopleteam-cookies. Bemærk, at Cash Cow-websteder ikke fungerer optimalt uden cookies.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Peopleteams behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Cash Cow ApS

Backersvej 80, 1th

2300 København S

Att.: Jan Lillge-Korgaard 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i priser eller øvrig information på siden.